Vo filozofii našej spoločnosti je v prvom rade spokojný klient. Pri realizácii spoločného diela ponúkame investorovi aj inžiniersku činnosť pri zabezpečovaní stavebného povolenia, odborný dozor počas výstavby, ako aj koordináciu pri kolaudácii.

Zobraziť realizácie