Naša spoločnosť ponúka komplexné služby pri výstavbe rodinných a bytových domov - od návrhu, cez zabezpečenie stavebného povolenia až po realizáciu stavby, vrátane technickej pomoci pri kolaudácii stavieb.